Oview

Как да се тествам?

Стъпка 1

Теста. Вземете чист и сух съд и го напълнете с урина.

б. Извадете от опаковката една от лентичките.

в. Потопете лентичката в съда за урина със сочеща на долу стрелка. Не потапяйте лентичката по-дълбоко от указаната "Mark" (максимална) линия. Извадете лентичката след 5 секунди и я оставете на равна, суха и непопиваща повърхност (например: върху ръба на съда за урина).

г. Изчакайте 5 минути преди да отчетете резултата, но не повече от 30 мин.

д. Отчетете резултата:

Една черта в контролната зона: отрицателен резултат - няма овулация.
Тест линията е по-светла от контролната линия: отрицателен резултат - няма овулация.
Две видими черти с еднакъв цвят: положителен резултат - вероятност да настъпи овулация в следващите 24 до 48 часа. Ако желаете да забременеете, това е най-подходящия период за полов акт.
Тест линията е по-тъмна от контролната линия: положителен резултат - вероятност да настъпи овулация в след-ващите 24 до 48 часа. Ако желаете да забременеете, това е най-подходящия период за полов акт.
Не се появява нито една линия: невалиден тест. Моля повторете теста с нова опаковка.

Стъпки 2-5

Повторете стъпка 1 през следващите 4 дена по едно и също време на денонощието.