Oview

Како да се тестирам?

Прв чекор

Теста. Земете чист и сув сад и наполнете го со урина.

б. Извадете од пакувањето една од лентичките.

в. Натопете ја лентичката во садот за урина со стрелката насочена надолу. Не ја натопувајте лентичката подлабоко од обележаната "Мах" (максимална) линија. Извадете ја лентичката по 5 секунди и оставете ја на рамна, сува и невпивачка површина (на пример: на работ на садот за урина).

г. Почекајте 5 минути пред да го отчитате резултатот, но не повеќе од 30 мин.

д. Отчетете го резултатот:

Една црта во контролната зона: негативен резултат - нема овулација.
Тест линијата е посветла од контролната линија: негативен резултат - нема овулација.
Две видливи црти со иста боја: позитивен резултат - веројатност да настапи овулација во следните 24 до 48 часа. Доколку сакате да забремените, тоа е најпогодниот период за полов однос.
Тест линијата е потемна од контролната линија: позитивен резултат - вероятност да настъпи овулация в след-ващите 24 до 48 часа. Ако желаете да забременеете, това е най-подходящия период за полов акт.
Не се појавува ниту една линија: неважечки тест. Ве молиме, повторете го тестот со ново пакување.

Чекори 2-5

Повторете го првиот чекор во следните 4 дена во исто време од денот.