Oview

Политика на приватност

Политика на приватност предмет и прифаќање на политиката на приватност

Оваа политика на приватност, заедно со нејзините измени во времето е основата на која сите податоци, вклучувајќи и лични податоци кои ги собираме од вас или кои Вие ни ги доставувате, ќе бидат обработувани од нас. Ве молиме прочитајте ја оваа Политика на приватност внимателно. Ако не се согласувате со неа, Ве молиме немојте да продолжувате да го користите нашата веб страна и не ни доставувајте лични податоци. Со користење на нашата веб страна ќе се смета дека сте ја прифатиле нашата политика на приватност. Пред да ни доставите лични податоци (вклучувајќи e-mail адреса) преку нашата веб страна, од вас ќе биде јасно побарано да ја прифатите нашата политика на приватност. Со прифаќањето на  нашата политика на приватност, вие се согласувате дека ние ги собираме и обработуваме вашите лични податоци како што е опишано тука.

Ние го задржуваме правото да вршиме промени во секое време во нашата Политика на приватност преку објавување на променетите услови на нашата веб страна и без други пораки. Значителни промени ќе бидат дополнително соопштени на соодветен начин. Ве молиме не заборавајте да ја прегледувате Политиката за приватност редовно, бидејќи вашиот пристап или користење на веб страната, откако е објавена одредена променета Политика на приватност, ќе се смета дека ја има вашата согласност со политиката на приватност во верзијата, објавена на нашата веб страница во моментот на вашата соодветна посета.

Oview се обврзува да ја вложува должната грижа и да одговара за заштита на информацијата за корисникот, која му е позната по повод на регистрацијата на корисниците, освен во случаите на случаен настан, виша сила, злонамерни дејства на трети лица или по наредба од државни органи или функционери, кои според важечкото законодавство се овластени да бараат и собираат таква информација и се предмет на законски утврдените процедури;

Во формуларот за регистрација, пополнета од страна на корисникот, Oview ги означува задолжителните или незадолжителните полиња за доставување на личните податоци. Со изразување на согласност со оваа Политика за приватност, корисникот се согласува информацијата за него да биде обработена според предвидениот ред и цели во истата.

Ограничувањата согласно според горенаведениот текст не се применуваат во случај, кога корисникот или лица кои се под негова контрола ги прекршиле правата или законските интереси на трети лица или задолжителните правни норми. Во овој случај Oview  има право да достави лични информации за корисникот на компетентните државни органи, во согласност со важечките законски одредби.

Колачиња. Политиката за употреба на “колачиња”

За целите на оваа политика за употреба на колачиња следната информација ве молиме да биде земена во предвид: Колачето е мал текстуален податок, кој се снима на вашиот компјутер или мобилен уред и се повлекува од него при следни посети. Употребените колачиња се како постојани, така и привремени (сесијски колачиња). Постојаните колачиња се зачувуваат како датотека на вашиот компјутер или мобилен уред за период не подолг од 24 месеци. Користиме сесијски колачиња, кога ја користите функцијата за филтер на производите, за да провериме дали сте навлегле во системот или сте ставиле артикл во вашата корпа.

Употребата на колачиња е со цел за подобрување и олеснување на вашата посета. Не користиме колачиња за зачувување на лични информации или за откривање на информација на трети лица.

Бришењето на колачиња од вашиот компјутер или мобилен уред се случува преку користење на вашиот пребарувач. Упатствата за работа и бришење на колачиња се дадени во менито “Помош” во вашиот пребарувач. Можете да изберете да ги оневозможите колачињата или да примите известување секој пат кога ново колаче се испраќа до вашиот компјутер или мобилен уред. Забележете дека ако одлучите да ги деактивирате колачињата, нема да можете да ги користите предностите на сите функции.

Веб-страницата на Oview не користи веб-бенакони или аналогни технологии за следење.

 

Под никакви околности Oview не користи колачиња за собирање, обработка, ширење или евидентирање на лични податоци.

Основни одредби за користење на веб страната

Ние се обврзуваме податоците што ги добиваме и / или собираме од вас, да се обработуваат во согласност со важечкото законодавство и само за целите наведени во оваа политика на приватност.

Кога ни давате лични податоци и / или информации за контакт, вие ни дозволувате да ве контактираме со цел за која сте ни ги дале овие лични податоци и информации за контакт и како што е опишано подолу. Такво поврзување може да вклучува контакт преку е-маил, кратки пораки (SMS), скокачки пораки и / или повик по телефон.

Ние не ја доверуваме, продаваме и не вршиме изнајмување, лиценцирање, префрлување итн. на нашата база на податоци, која содржи лични податоци на нашите клиенти, освен како што е наведено во општите услови.

БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Ние се обврзуваме да воведеме соодветни технички и организациски мерки за да ја зачуваме безбедноста на вашите податоци и да имаме можност да ги почитуваме обврските предвидени во Општите услови и сите барања на применливиот закон.

Сите информации што ни ги давате, се чуваат во безбедни сервери. Сите платежни трансакции ќе бидат кодирани преку SSL технологија.

За жал,  преносот на информации преку интернет не е целосно заштитен. Меѓутоа ние ќе се потрудиме да ги заштитиме вашите лични податоци, ние не можеме да ја гарантираме безбедноста на вашите податоци пренесени до и од нашиот вебсајт. Секој пренос е на ваш сопствен ризик. Откако ќе ја добиеме вашата информација, ние ќе ги искористиме строгите процедури и мерки за безбедност за да се обидеме да спречиме неовластен пристап.

Ние не сме одговорни за нанесени штети, кои се надвор од нашата разумна контрола, вклучувајќи проблеми кои можат да ја загрозат безбедноста на серверите на кои се чуваат базите на податоци кои ги содржат личните податоци.

Кога сме ви доставиле (или кога сте избрале) лозинка која ви дава пристап до одредени делови на нашиот вебсајт, вие сте одговорни за чувањето на доверливоста на оваа лозинка. Ве молиме да не ја споделувате лозинка со никого. Вие (само и исклучиво) носите целосна одговорност за споделување на вашите податоци со трети лица.

Злоупотреба на лични податоци

Ние не преземаме никаква одговорност ако сте биле заведени од неовластени трети лица, кои се претставуваат себеси како претставници на Oview. Кажете ни, ако дознаете за таквото однесување од страна на трето лице.

Контакт за прашања

info@oviewtest.com